Facebook logo Youtube logo

Hospicium Dobrego Samarytanina

Hospicium Dobrego Samarytanina

Wizyta Ministra Zdrowia w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie

W dniu 17 stycznia Lubelskie Hospicjum Dobrego Samarytanina przy ul. Bernardyńskiej 11A gościło Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Odwiedził wszystkich chorych na oddziałach stacjonarnych, rozmawiając z wieloma z nich, i ich rodzinami, pracownikami placówki oraz wolontariuszami. Spotkał się z kierownictwem hospicjum w czasie którego przedstawiono jego działalność oraz plany związane z budową nowego obiektu hospicyjnego i poszerzeniu zakresu usług pielęgnacyjno-opiekuńczych. Pan Minister poinformował o trwających pracach na nowelizacją aktów prawnych zmierzającą w kierunki większej dostępności opieki paliatywno-hospicyjnej. W spotkaniu uczestniczyli m. in.: prof. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, Beata Stefaniuk-Kuśmierzak, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, lek. med. Mariusz Sałamacha, Konsultat Wojewódzki Medycyny Paliatywnej w Lublinie i naczelny Lekarz Hospicjum, Teresa Jóźwik, kierownik Hospicjum, ks. prof. Mirosław Kalinowski, prezes Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

 

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie powstało w 1989 i działa w oparciu o status organizacji pożytku publicznego(KRS 0000026380). Posiada 23 łóżka w opiece stacjonarnej i 7 zespołów wyjazdowych w opiece domowej. W roku 2018 w ramach kontraktu z NFZ, dotacji Miasta Lublin oraz dzięki wsparciu licznych darczyńców, odpisu 1%, objęło opieką ok. 800 osób z miasta Lublina i okolicznych gmin. W hospicjum odbywają praktyki i ćwiczenia liczni studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

<< Wróć do poprzedniej strony

Rejestracja:
81 534 81 49
508 344 995

Hospicjum Dobrego Samarytanina 2018. Do góry